Билети и карти Метро София

Как мога да ползвам метрото в София?

Безконтактна кредитна или дебитна карта
 • Не е необходимо да купувате никакви билети
 • Най-удобният начин, ако не ползвате метрото често/регулярно или сте гости в София.
 • Доближете банковата си карта, смартфона или смартчасовника си до валидатора на бариерата
 • По този начин ползвате "Билет 30+" - за цена 1.60 лева можете да се прекачите на друг вид транспорт до 30 мин.
 • Ако ползвате същата карта повече от 2 пъти в рамките на деня, тогава автоматично минавате на "Еднодневна карта" на цена 4 лева
 • Транзакцията на картата се извършва след полунощ, като ако сте пътували 1 път сумата е 1.60 лв, 2 пъти - 3.20 лева, 3 или повече пъти - 4 лева
Хартиен билет
 • Закупува се от касите и автоматите на метростанциите
 • Това е билет само за еднократно пътуване в метрото (включително и прекачвания между линиите на метрото)
 • Цената на този билет е 1.60 лв
Sofia City Card
 • Пластмасова карта, която може да е персонализирана (със снимка и име) или неперсонализирана (без снимка и имена)
 • Можете да си закупите такава карта (и заедно да заредите билети или карти) от касите в метростанциите и касите на Центъра за градска мобилност
 • На тази карта можете да изберете да заредите Билети 30+, Билети 60+, всякакви срочни карти (дневни, 24-часова, 72-часова, месечни, годишна, Sofia Pass)
 • След като изчерпате заредените билети или изтичане на срочните карти, можете да заредите отново билети и срочни карти
 • Еднократната цена за тази карта е 3.00 лв
 • Подходяща е, ако живеете в София и често ползвате градския транспорт
Ultralight
 • Хартиена карта, която е неперсонализирана (без имена)
 • Можете да си закупите такава карта (и заедно да заредите билети или карти) от касите в метростанциите и касите на Центъра за градска мобилност
 • На тази карта можете да изберете да заредите Билети 30+, Билети 60+, срочни карти (дневна, 24-часова, 72-часова)
 • След като изчерпате заредените билети или изтичане на срочните карти, можете да заредите отново билети и срочни карти
 • Еднократната цена за тази карта е 0.80 лв
 • Подходяща е, ако гостувате в София или рядко ползвате градския транспорт

Цени на билетите и картите Метро София

1.60 лв

Билет за еднократно пътуване
 • Билетът е еднократен хартиен и се издава от Билетен автомат на входовете на метрото или на билетна каса в метростанция.
 • Този билет може да се ползва за неограничен брой прекачвания межу линии на метрото.
 • Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.
 • Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му.
 • Този билет може да се ползва само за пътуване в метрото

1.60 лв

Билет 30+
 • Позволява прекачване от метро в друг вид транспорт или линия до 30 мин. Няма ограничение в общата продължителност на пътуването, стига прекачването да е до 30 мин от първоначалната валидация на билета. Смяна на линии на метрото не се счита за прекачване.
 • Можете да заредите един или повече такива билети на: Sofia City Card или Ultralight
 • Можете да валидирате такъв билет и като ползвате безконтактна кредитна или дебитна карта

2.00 лв

Билет 60+
 • Позволява прекачване от метро в друг вид транспорт или линия до 60 мин. Няма ограничение в общата продължителност на пътуването, стига прекачването да е до 60 мин от първоначалната валидация на билета. Смяна на линии на метрото не се счита за прекачване.
 • Можете да заредите един или повече такива билети на: Sofia City Card

4.00 лв

Еднодневна карта за всички линии на градския транспорт
 • Еднодневдната карта важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София.
 • Можете да заредите тази карта на: Sofia City Card или Ultralight
 • Картата позволява неограничен брой пътувания в рамките на календарния ден

20.00 лв

Карта София - 3 дни

6.00 лв

24-часова карта
 • Важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт
 • Валиден е от момента на покупката в срок от 24 часа
 • Можете да купите такъв билет и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ на валидност е от 00:00 ч до 23:59 на съответната дата
 • Зареждане на: Sofia City Card или Ultralight

15.00 лв

72-часова карта
 • Важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт
 • Валиден е от момента на покупката в срок от 72 часа
 • Можете да купите такъв билет и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ на валидност е от 00:00 ч на първия ден до 23:59 на третия ден
 • Зареждане на: Sofia City Card или Ultralight

35.00 лв

Месечна персонализирана карта за метрото
 • Картата важи за всички линии на метрото (но не и за останалия градски транспорт).
 • Картата е със снимка и име на притежателя и може да се ползва само от него
 • Зареждане на: Sofia City Card

42.00 лв

Месечна неперсонализирана карта за метрото
 • Картата важи за всички линии на метрото (но не и за останалия градски транспорт).
 • Картата е без снимка и име на притежателя и може да се ползва от различни лица
 • Зареждане на: Sofia City Card

50.00 лв

Месечна персонализирана карта за целия градски транспорт
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София
 • Картата е със снимка и име на притежателя и може да се ползва само от него
 • Зареждане на: Sofia City Card

70.00 лв

Месечна неперсонализирана карта за целия градски транспорт
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София.
 • Картата е без снимка и име на притежателя и може да се ползва от различни лица
 • Зареждане на: Sofia City Card

25.00 лв

Месечна персонализирана карта за всички линии за младежи до 25 години
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София
 • Картата е със снимка и име на притежателя и може да се ползва само от него
 • Зареждане на: Sofia City Card

365.00 лв

Годишна персонализирана карта за целия градски транспорт
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София
 • Картата е със снимка и име на притежателя и може да се ползва само от него
 • Зареждане на: Sofia City Card
 • Може да се плати на вноски: 1. вноска - плащане при покупка - важи 3 месеца - 150 лв; 2. вноска - плащане до 3 месеца - важи 6 месеца - 120 лева, 3. вноска - плащане до 6 месеца - важи 6 месеца - 100 лв

600.00 лв

Годишна неперсонализирана карта за целия градски транспорт
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София.
 • Картата е без снимка и име на притежателя и може да се ползва от различни лица
 • Зареждане на: Sofia City Card
 • Може да се плати на вноски: 1. вноска - плащане при покупка - важи 3 месеца - 250 лв; 2. вноска - плащане до 3 месеца - важи 6 месеца - 200 лева, 3. вноска - плащане до 6 месеца - важи 6 месеца - 150 лв

250.00 лв

Годишна персонализирана карта за всички линии за младежи до 25 години
 • Картата важи за всички линии на метрото, трамваите, тролейбусите и автобусите на градския транспорт на София
 • Картата е със снимка и име на притежателя и може да се ползва само от него
 • Зареждане на: Sofia City Card

0.00 лв

Деца до 7 години
 • Децата до 7 години пътуват безплатно в градския транспорт

40.00 лв

Глоба за нередовен пътник
 • Ако не покажете валиден билет или карта при проверка, контрольорът ви издава еднократен билет за 40 лева
Условия и цени на абонаментни карти за ученици, студенти, пенсионери и други специални абонаментни карти на сайта на Центъра за градкса мобилност