Карти Метро София

Карти юни 2024

Схема на метрото

Линиите на софийското метро със станциите на български и английски език

Карта на София с метрото

Метростанциите и линиите показани върху мини-карта на София

Компактна схема на метрото

Линиите и станциите на метроро в София показани в удобен компактен вид