ENGLISH | БЪЛГАРСКИ
Metro Sofia'

Карти юли 2016


Схема на метрото

Линиите на софийското метро със станциите на български и английски език
PNG PDF

Карта на София с метрото

Метростанциите и линиите показани върху ини-карта на София
PNG PDF

Компактна схема на метрото

Линиите и станциите на метроро в София показани в удобен компактен вид
PNG PDF